Velenje.com uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani ter piškotke zunanjih partnerjev, s katerimi beležimo statistiko obiska. Več o piškotkih najdete tukaj. S klikom na povezavo soglašaš, z uporabo piškotkov: Sprejmi

  Velenje.com
 Vzdevek  Geslo   Nov uporabnik | Geslo? 

S prijavo potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravili GDPR 

Velenje.com : StrokovnjakGabrijela Fidler : Odgovor


Gabrijela Fidler
Psihologija

 


Izračun točk,
21.8.2013 Barbara

Prosim da mi na primeru pojasnite kako se dobi število točk za subvencijo študenske sobe. Točke za uspeh in odaljenost od mesta študija razumem ali ni mi jasno za dohodek. Razliko bruto plače v RS in poprečnega dohodka na družinsega člana izražen v %, pomnožimo s 3. Prosim na primeru da mi pojasnite. 1500 je bruto plača v RS. Dohodek na družinskega člana 380 eur (4 člani). Hvala.


Odgovor


Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200122&stevilka=1275, natančno doloca merila za pridobitev subvencije:
Ugotavljanje splošnih pogojev in meril, ki jih morajo izpolnjevati študenti za subvencioniranje bivanja

11. člen

Pogoje in merila za subvencioniranje bivanja študentov ugotavljajo pisarne za študentske domove.

Za vsako območje, v katerem je sedež enega ali več visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: visokošolsko središče) jo izbere ministrstvo na podlagi javnega razpisa.

Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, študentski dom ali druge pravne ali fizične osebe, usposobljene za opravljanje upravno-administrativnih in strokovnih nalog, povezanih z ugotavljanjem pogojev in meril za subvencioniranje bivanja študentov, ter organizirajo pisarno za študentske domove.

Pisarne se izbirajo po postopku, določenem v 6., 7. in 8. členu tega pravilnika.

V pogodbi med ministrstvom in pisarno za študentske domove mora biti poleg obveznih sestavin natančno določen:

- način dela pisarne za študentske domove in poravnavanja nastalih stroškov,

- postopek za nadzorovanje njenega dela.

2.1 Splošni pogoji

12. člen

Študentje morajo izpolnjevati tele splošne pogoje:

1. so državljani Republike Slovenije,

2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,

3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,

4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

5. imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,

6. niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,

- če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali

- če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali

- če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Spremljevalec študenta invalida mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena.

2.2 Merila za subvencioniranje bivanja študentov, ki s študentskim domom prvič sklenejo nastanitveno pogodbo

1. Učna oziroma študijska uspešnost

13. člen

Študentom, vpisanim v prvi letnik visokošolskih zavodov, se upošteva uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent vpisal na visokošolski zavod brez mature, poklicne mature ali zaključnega izpita, se upoštevata uspeha zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole.

Uspeh se točkuje tako, da se vsota uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole pomnoži z 18. Zbrati je mogoče največ 180 točk.

Uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu se točkuje takole:

---------------------------------------------------------
Ocene pri maturi Ocene pri poklicni maturi Točke
ali zaključnem izpitu
---------------------------------------------------------
23-34 18-20 5
18-22 14-17 4
13-17 10-13 3
10-12 8-9 2
---------------------------------------------------------

Študentom, vpisanim v drugi ali višji letnik, in študentom podiplomskega študija se upošteva njihov dotedanji študijski uspeh.

Študentom prvega letnika podiplomskega študija se upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija.

Uspeh se točkuje tako, da se povprečna ocena pomnoži z 20. Zbrati je mogoče največ 200 točk.

Ne glede na povprečno oceno dobi študent, ki ponavlja letnik ali zamenja študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, 60 točk.

2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti

14. člen

K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še 50 točk, če študent predloži dokazilo o:

- maturitetnem spričevalu s pohvalo ali

- mednarodni nagradi za umetniške dosežke ali

- statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem prvenstvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom ali

- pohvali ali medalji na mednarodni olimpiadi znanja.

K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še 30 točk, če študent priloži dokazilo o:

- državni nagradi za umetniške dosežke ali

- statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom ali

- zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja.

Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo, in sicer tisto, ki je za študenta ugodnejše. Posamezno dokazilo se lahko uporabi le enkrat.

3. Materialni položaj

15. člen

Materialni položaj se točkuje tako, da se razlika med 100 odstotki povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in povprečnim bruto dohodkom na člana družine, izraženim v odstotkih, pomnoži s 3.

4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija

16. člen

Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se točkuje tako, da je število točk enako številu kilometrov. Zbrati je mogoče največ 100 točk.

Če študent priloži potrdilo pristojnih organizacij oziroma organov o tem, da je stalno prebivališče več kot 25 km oddaljeno od kraja študija in da nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno, se mu po individualni obravnavi lahko prišteje še 50 točk.

5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo

17. člen

Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem in zdravstvenem položaju (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se mu po individualni obravnavi lahko prišteje še 100 točk.

Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih oziroma sedmih let ali šoloobvezen.

6. Dodatno razvrstitveno merilo

18. člen

Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem v študentski dom, se k točkam za materialni položaj prišteje še 50 točk.

19. člen

Pisarna za študentske domove s sklepom določi število točk za posameznega študenta. Število točk mora biti navedeno tudi v sklepu o napotitvi v posamezni študentski dom.

Torej konkretno, glede izračuna materialnih stroškov:
vaš povprečni dohodek na družinskega člana znaša 25% (380/1500) x3 je to 75 točk - če prav razumem.
Verjetno pa obstaja tudi kakšna lestvica pretvorbe točk, zato bi se bilo najbolje obrniti na Študentske domove, kjer vam bodo to razložili bolj natančno.

 

<< Nazaj na spisek vprašanj 

-+- Velenje.com -- Original since 2000 -+-
Pravila uporabe  |  GDPR na Velenje.com  |  Oglasevanje na Velenje.com  |  O nas  |  [email protected]